Marianne Berg och Michael Halvarsson är verkligen proffs när det gäller risk- och kriskommunikation. De gav oss insikt om vad som kan hända och hur man ska tänka om det händer. Viktiga och ständigt aktuella frågor som man som företagare inte alltid hinner fundera på. Som arbetsgivare är man dessutom skyldig att redovisa om någon incident inträffar på arbetsplatsen eller om någon medarbetare blir skadad på arbetstid. Jag vågar påstå att de flesta som deltog på Frukostboozzten den 27 januari numera har en plan för hur de ska hantera en krissituation, indelat i 3 punkter:

– Krispärm
– Öva
– Kommunikationskanalerna.