Hur lärde du dig att kör bil? Själv på en skogsväg? Läste du en bok? Fick du det i ett flingpaket? Troligen inte. Det är likadant med digitaliseringen.

Du måste förmodligen ta hjälp av någon som kan och ge dig ut i trafiken för att öva.
Lära dig ny teknik och nya tankesätt. Inspireras och motiveras av andra som “kör”.

Vi lever idag i en värld som genomgår ett paradigmskifte. Som när vi gick från det gamla bondesamhället till Industrialiseringen. Utvecklingen drivs av ett antal megatrender, där digitaliseringen anses vara den som kommer att förändra vår vardag och vårt företagande mest. Man brukar prata om digitaliseringen som en katalysator och möjliggörare men även som ett hot i vår samhällsutveckling.

Digitalisering är m a o inte längre en fråga OM utan HUR. Rätt använt kan det optimera din verksamhet, du kan undvika dyra misstag och ligga före konkurrenterna.

Det finns inte så många val hel enkelt – man måste hänga med!

Dagens företagsklimat är utmanande. Där förmågan att förstå och agera digitalt kan vara skillnaden mellan att vinna och förlora. Där nya uppstickare som Storytel, Spotify Min Doktor, Tesla. Har utmanat, förändrat eller på väg att förändra olika branscher.

Hur ser din bransch ut? Har du koll på uppstickarna? Medans andra försöker lära sig din bransch. Kanske de har koll på de digitala verktygen. Vem hinner först?

Men i detta paradigmskifte skapas också nya möjligheter. i både stort och smått, för de som har viljan att förstå vad som händer.

KOM IHÅG att det nya marknaden är Global!